Chính Sách Bán Hàng Chung Cư RIVERA PARK Hà Nội

 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 12/10/2018 cho đến khi có chính sách mới thay thế. 
 1. Dành cho: Khách hàng (“KH”) mua Căn hộ (“CH”) tại Dự án Rivera Park – 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 
 1. Tiến độ thanh toán:

3.1 Phương án 1: KH đóng 30% giá trị căn hộ và có thể nhận căn hộ để sử dụng ngay

TIẾN ĐỘ TỶ LỆ THANH TOÁN THỜI HẠN
(Giá bán CH)
TRƯỚC KHI KÝ HĐMB
Ngay khi ký TTĐC.
Lần 1 100.000.000 đồng/căn Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và
được  xác  định  là  ngày  KH  đóng  đủ
100.000.000 đồng/căn.
KÝ HĐMB
30% Giá bán CH (đã bao gồm Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký TTĐC, KH
thuế VAT và chưa bao gồm phải thực hiện ký HĐMB với Chủ đầu tư.
Thanh toán lần 1 2% kinh phí bảo trì). Ngày ký HĐMB là ngày KH thanh toán đủ
Toàn bộ số tiền đã đóng trước 30% Giá bán CH và trong mọi trường hợp
khi ký HĐMB được khấu trừ không chậm hơn ngày theo thông báo của
vào lần thanh toán này. CĐT.
30% Giá bán CH (đã bao gồm Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng
Thanh toán lần 2 thuế VAT và chưa bao gồm
mua bán.
2% kinh phí bảo trì)
35% Giá bán CH (đã bao gồm Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng
Thanh toán lần 3 thuế VAT) + 100% kinh phí mua bán. KH được nhận bàn giao căn hộ
bảo trì+ VAT của 5% Giá bán chính thức sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài
CH chính với CĐT đến 95% giá trị căn hộ.
-Trong vòng 07 ngày CĐT gửi thông báo bàn
giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
5%  Giá  bán  CH  (chưa  bao quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
Thanh toán lần 4 gồm VAT) với đất (Giấy chứng nhận) hoặc:
và khoản phát sinh khác (nếu -Trước khi CĐT cung cấp đủ hồ sơ pháp lý để
có) KH tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận
đối với trường hợp KH có yêu cầu tự thực hiện
các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận

 

 • KH nộp 06 (sáu) tháng Phí Quản Lý theo thông báo của Chủ Đầu tư vào đợt thanh toán lần 1. Phí dịch vụ quản lý căn hộ được tính từ 01/01/2019, KH được miễn phí dịch vụ quản lý căn hộ đến hết 31/12/2018. 
 • Trường hợp khách hàng có nhu cầu nhận căn hộ để hoàn thiện, cải tạo căn hộ…khi chưa hoàn thành nghiã vụ tài chính với CĐT theo HĐMB đã ký kết, Khách hàng sẽ ký Phụ lục Hợp đồng với CĐT theo biểu mẫu đình kèm để cam kết nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác với CĐT.

3.2 Phương án 2: KH đóng đủ 95% giá trị căn hộ và nhận bàn giao chính thức

TIẾN ĐỘ TỶ LỆ THANH TOÁN THỜI HẠN
(Giá bán CH)
TRƯỚC KHI KÝ HĐMB
Ngay khi ký TTĐC.
Lần 1 100.000.000 đồng/căn Ngày ký TTĐC là ngày ghi trên TTĐC và
được  xác  định  là  ngày  KH  đóng  đủ
100.000.000 đồng/căn.
KÝ HĐMB
30% Giá bán CH (đã bao gồm Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký TTĐC, KH
thuế VAT và chưa bao gồm phải thực hiện ký HĐMB với Chủ đầu tư.
Thanh toán lần 1 2% kinh phí bảo trì). Ngày ký HĐMB là ngày KH thanh toán đủ
Toàn bộ số tiền đã đóng trước 30% Giá bán CH và trong mọi trường hợp
khi ký HĐMB được khấu trừ không chậm hơn ngày theo thông báo của
vào lần thanh toán này. CĐT.
65% Giá bán CH (đã bao gồm Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng
thuế VAT) + 100% kinh phí
Thanh toán lần 2 mua bán và trước 07 ngày nhận bàn giao căn
bảo trì+ VAT của 5% Giá bán
hộ
CH
-Trong vòng 07 ngày CĐT gửi thông báo bàn
giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
5%  Giá  bán  CH  (chưa  bao quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
Thanh toán lần 3 gồm VAT) với đất (Giấy chứng nhận) hoặc:
và Khoản phát sinh khác (nếu -Trước khi CĐT cung cấp đủ hồ sơ pháp lý để
có) KH tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận
đối với trường hợp KH có yêu cầu tự thực hiện
các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận

 

 • Khách hàng nộp 06 (sáu) tháng Phí Quản Lý theo thông báo của Chủ Đầu tư vào đợt thanh toán lần 2. Phí dịch vụ quản lý căn hộ được tính từ 01/01/2019, Khách hàng được miễn phí dịch vụ quản lý căn hộ đến hết 31/12/2018.-Chương trình ưu đãi của Chủ đầu tư
  Ưu đãi gói “Khách hàngông gian sáng tạo” hiệu lực đến 30/11/2018-
  Khách hàng mua căn hộ nhận bàn giao theo gói hoàn thiện thô sẽ được chiết Khách hàngấu 8.000.000VNĐ/m2 thông thủy (đối với căn hộ 2 phòng ngủ), 6.500.000VNĐ/m2 thông thủy (đối với căn hộ 3 phòng ngủ) trừ thẳng vào giá trị căn hộ ban hành đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.
  Khách hàng mua nhà nhận bàn giao theo gói hoàn thiện cơ bản (có điều hòa) sẽ được chiết Khách hàngấu 1.250.000VNĐ/m2 thông thủy trừ thẳng vào giá trị căn hộ ban hành đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì và được tặng thêm gói nội thất rời.
  Tặng gói nội thất nhân dịp bàn giao nhà (Khách hàngông áp dụng cho các căn hộ bàn giao thô) hiệu lực đến 30/11/2018
  Khách hàng mua căn hộ nhận bàn giao theo gói hoàn thiện cơ bản (có điều hòa) hoặc theo gói nội thất hoàn thiện sẽ được tặng gói nội thất rời quy thành tiền mặt trừ vào giá bán căn hộ bao gồm
  VAT chưa bao gồm KPBT, cụ thể:
  Đối với các căn hộ 3 phòng ngủ: tặng gói nội thất rời trị giá 100.000.000 VNĐ/căn
  Đối với các căn số 10, 11, 12, 13 tòa B: tặng gói nội thất rời trị giá 240.000.000 VNĐ/căn
  Đối với các căn hộ 2 phòng ngủ còn lại: tặng gói nội thất rời trị giá 200.000.000 VNĐ/căn

Có thể bạn quan tâm Cùng tác giả